Mikko Savelius Puheenvuoro kerrallaan parempaa Suomea rakentamassa

Kaikki blogit puheenaiheesta Haastattelut

Emme ole laboratoriohiiriä, joilla hätäisesti valmisteltuja lakeja testataan

 

Helsingin yliopisto (4.4.2019):

"Lain­val­mis­te­lus­sa ei ar­vioi­da riit­tä­väs­ti ih­mi­siin koh­dis­tu­via vai­ku­tuk­sia":

- - "Ih­mis­vai­ku­tus­ten ar­vioin­neis­ta puut­tuu ar­keen ulot­tu­va kon­kre­tia

Petteri työllistää

Päivän politiikkaa, jos joku on kuvitellut, että tätä maata johdetaan järjellä ja ylivoimaisella tietämyksellä, niin katsokaa aamuteeveestä P. Orpon haastattelu. Siinä valtionvarainministeriltä kysyttiin, mitä toimenpiteitä hallitus teettää tai tekee työllisyystavoitteen, 72 % eli 110 000 lisätyöpaikan saavuttamiseksi, niin P. Orpo vastasi, että työttömien haastattelu kolmen kuukauden välein, johon hallitus osoitti 17 milj. euroa ulkopuolisten haastattelijoiden palkkaamiseen, koska virkamiehet ei ehdi. Tämä on hallituksen ja etenkin Lindströmin täsmäase, - tulee mieleen Urpo Leppänen.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä